geheimhoudingsverklaring

Tegenwoordig is het zo dat er binnen de bedrijfswereld ongelofelijk veel samenwerkingsverbanden tot stand komen. Dat nog veel meer dan in het verleden reeds het geval was. Dat is het gevolg van het feit dat bedrijven zijn gaan begrijpen dat de handen in elkaar slaan zomaar kan zorgen voor een meer solide marktpositie. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er rekening mee moet worden gehouden dat er op deze manier ook een aantal risico’s worden gecreëerd. Het is namelijk zomaar mogelijk dat er bepaalde gevoelige informatie onderling tussen de bedrijven moet worden gedeeld. Dat hoeft op zich echter helemaal geen probleem te zijn. Dit althans niet wanneer je ervoor kiest om een zogenaamde geheimhoudingsverklaring op te stellen. Wat dat nu precies is ontdek je hieronder!

Wat is een geheimhoudingsverklaring?

Een geheimhoudingsverklaring is zoals de naam reeds aangeeft een document dat door alle betrokken bedrijven (of andere partijen) bij een samenwerking dient te worden ondertekend. Dat in het bijzonder omdat op deze manier kan worden voorkomen dat bepaalde gevoelige bedrijfsinformatie buit wordt gemaakt. Het feit dat bijvoorbeeld twee bedrijven samenwerken hoeft daarom nog niet te betekenen dat ze ook geen concurrenten meer zijn van elkaar. Een samenwerkingsverband kan immers slechts van tijdelijke aard zijn. Hier moet zeker aandacht aan worden besteed. Bovendien geldt dit ook voor bedrijven die bijvoorbeeld een nieuwe werknemer in dienst nemen. Ook hij of zij zal immers mogelijks gevoelige informatie onder ogen krijgen welke niet mag worden gedeeld met de buitenwereld. Ook dan komt het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring goed van pas. Sowieso is dit tegenwoordig vrij gebruikelijk.

Wat zijn de voordelen van zo’n document?

Voor heel wat verschillende bedrijven geldt dat ze beschikken over specifieke sterke troeven waar de concurrentie zomaar ook bij kan zijn gebaat. Om je concurrentiepositie niet te verzwakken spreekt het voor zich dat het altijd een goed idee is om deze sterke troeven op gepaste wijze te beschermen. Wel, het opstellen van een geheimhoudingsverklaring kan daarvoor zorgen. Door een dergelijk document op te stellen wordt er namelijk voor gezorgd dat:

  1. Er duidelijke afspraken worden gemaakt over het delen van bepaalde bedrijfsinformatie;
  2. Er een bepaalde schadevergoeding wordt overeengekomen bij overtreding;

Heel wat bedrijfsgeheimen zijn van ronduit cruciaal belang voor bepaalde bedrijven. Wanneer deze zomaar te grabbel zouden worden gegooid zou dat dan ook zeer aanzienlijke gevolgen kunnen hebben. Dit voorkomen door een document op te stellen en beiden voor akkoord te ondertekenen kan in de praktijk dan ook heel wat vervelende gevolgen voorkomen. Bovendien is het op deze manier ook mogelijk om jullie samenwerking ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Wat moet je er zeker in vermelden?

In de geheimhoudingsverklaring dien je duidelijk aan te geven welke informatie er niet mag worden gedeeld. Is er sprake van een algemeen verbod op het delen van informatie? Dan kan je dat ook op die manier vermelden. Vergeet bovendien ook niet duidelijk aan te geven wat er gebeurt wanneer de bepalingen zoals vastgesteld in de overeenkomst worden overtreden. In dat geval is het zo dat het bedrijf dat de overtreding heeft vastgesteld een schadevergoeding kan vragen. Hoeveel die schadevergoeding exact bedraagt zal moeten blijken uit de voorwaarden van de verklaring.