Wat houdt de Arbowet in? Wat is het doel? Welke plichten heb je als werkgever naar je medewerkers toe? En wat zijn andersom de rechten en plichten van werknemers? In dit artikel hebben we de – voor velen ingewikkelde stof – vertaald naar een heldere uitleg en een overzicht van de wetten en regels.

De Arbowet

De Arbowet is een kaderwet, oftewel: een wet die de algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt maar geen gedetailleerde regels bevat. Aan de hand van deze wet, kunnen werkgevers en werknemers samen de details uitwerken voor specifieke situaties. Dit leg je vast in de Arbocatalogus. De Arbowet geldt voor iedereen die te maken heeft met een loondienstconstructie, zowel de werkgever(s) als de werknemer(s) hebben rechten en plichten naar elkaar toe. Het doel van de wet is veiligheid en gezondheid op de werkvloer, of in het thuiskantoor, en het beleid moet gericht zijn op de best mogelijke arbeidsomstandigheden voor alle partijen.

Verplichtingen voor werkgevers in de Arbowet

 • Alle gevaren en risico’s in de werksituatie moeten worden genoteerd en onderworpen aan een risico-inventarisatie en -evaluatie.
 • Het beleid moet gericht zijn op het zoveel mogelijk beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Denk bijvoorbeeld aan: seksuele intimidatie op de werkvloer, agressie en geweld, pesten en een te hoge werkdruk.
 • Ernstige bedrijfsongevallen moeten worden gemeld bij de Arbeidsinspectie.
 • Je bent als werkgever verplicht om voorlichting te geven over de risico’s van het vak en toezicht te houden op naleving van de regels.
 • Er moet deskundige ondersteuning zijn voor het arbo- en verzuimbeleid.
 • Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, moeten er één of meerdere BHV’ers worden aangewezen.
 • Bedrijven met 25 medewerkers of meer moet ook een preventiemedewerker aanwijzen.

Rechten en plichten van werknemers

 • Een werknemer is verplicht om zorg te dragen voor zijn of haar eigen veiligheid en die van andere betrokkenen.
 • Worden er persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt binnen het bedrijf? Dan ben je als werknemer verplicht om deze te dragen.
 • Een andere verplichting is om je medewerking te verlenen aan voorlichting op het gebied van de Arbowet.
 • Als er ernstig gevaar dreigt, dan heb je als medewerker het recht om het werk te onderbreken.